Informace o produktu
Spojení s uživatelem
Dokončení registrace

Aktivace známky

Číslo QR (FA12345678) najdete buďto na zadní straně obálky nahoře v pravém rohu nebo přímo na známce pod QR kódem


Informace o produktu

např.: Ohýbačka

Stroj, Přístroj, Nástroj apod.

Popište co nejpodrobněji stroj...velikost, typ, specifikaci atd.

Klikněte zde a vyberte soubor k nahrání

Nejvýše 1 soubor, JPG či PNG, maximální velkost jednoho souboru 2MB.

Vybrat soubor
Vybrat soubor
Vybrat soubor
Vybrat soubor
Vybrat soubor

Nejvýše 5 souborů, JPG či PNG, maximální velkost jednoho souboru 2MB.


Součásti produktu

Například: Mezikroužek

Zadejte výrobní nebo sériové číslo součásti

Zadejte základní popis součásti

Například: Mezikroužek

Zadejte výrobní nebo sériové číslo součásti

Zadejte základní popis součásti


Adresa umístění


MachineLOG IT známka

Servisní systém pro technické vybavení vaší firmy